UFO Sighting in Puklice, Kraj Vysočina on 2017-06-23 23:00:00 – Svä›telnã¡ koule se pohybovala jako meteorit s dlouhou svä›telnou stopou pak se nade mnou zastavila.

UFO Sighting in Puklice, Kraj Vysočina on 2017-06-23 23:00:00 – Svä›telnã¡ koule se pohybovala jako meteorit s dlouhou svä›telnou stopou pak se nade mnou zastavila.

- in UFO Reports
UFO Alien Abduction
Kdyå¾ se zastavila a zmä›nila tvar na polokouli, jako by se na mä› naklonila.Slyå¡el jsem jak elektricky praskã¡ pak pomalu zmizela na vã½chod.På™ipadalo mi to malã© a myslel jsem si å¾e v tom nikdo nemå¯å¾e sedä›t!Slavil jsem 40 let a mä›l jsem par piv, ale to nemã¡m vä›tå¡inou halucinace!

Leave a Reply